PERSONVERN

INTRODUKSJON

Denne personvernserklæringen inneholder informasjon om hvordan Nettglede.no behandler og samler personvernopplysninger. Erklæringen vil informere deg om dine rettigheter og hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lover.

1. PERSONVERN

Dette kapittelet viser når vi samler inn, bruker og lagrer dine personopplysninger.

1.1 KONTAKTSKJEMAER

Når du sender inn personalia gjennom våre kontaktskjemaer trenger vi navnet ditt, e-post, bedriften og meldingen. Dette er nødvendig for å kunne kontakte deg angående din forespørsel. Denne informasjonen vil ikke brukes til andre formål enn å kontakte deg angående din forespørsel og våre tjenester.

1.2 NETTSIDE

Ved kjøp av nettside vil vi lagre navnet ditt, e-posten, eventuell organisasjon/bedrift, avtaler mellom deg og Nettglede.no og andre dokumenter (f.eks. Prosjektbeskrivelser) som er relevante for at vi skal kunne gjennomføre våre tjenester.

1.3 NETTBUTIKK

Ved kjøp av nettbutikk vil vi lagre navnet, e-post, telefonnummer, bedrift, organisasjonsnummer, kontonummer til betaling fra nettbutikkens salg, nettbutikkens adresse. Dette trenger vi for å opprette en nettbutikk og sørge for at nettbutikken er operativ. Vi trenger din personalia for å kontakte deg, ditt organisasjonsnummer og kontonummer for å integrere betalingsløsninger og og adresse for å fakturere deg. 

2. DINE RETTIGHETER

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som vi samler inn. Du kan kreve å få disse dataene slettet eller endret.

3. ARKIVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

I henhold til norske lover er vi pålagt å lagre kunders betalinger i minimum 5 år. Vi lagrer kjøpshistorikk i 5 år.

4. SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Nettglede.no bruker industristandard sikkerhetsarkitektur for å beskytte dine personopplysninger. Vi har strenge rutiner rundt håndtering og oppbevaring av data. Vi gjennomfører nye tiltak fortløpende for å sikre dine personopplysninger. Du kan være trygg på at Nettglede.no håndterer dine personopplysninger på en sikker måte.